Konsultanti

Preko 20 godina pedijatrijskog rada sa velikim brojem pregledane i izlečene dece omogućava našim pedijatrima da na vreme prepoznaju problem Vašeg deteta i efikasno ga reše. Tamo gde naše znanje, iskustvo i oprema nisu dovoljni konsultovaćemo kolege i zakazati Vam pregled u našoj ili nekoj drugoj ordinaciji.

Dr Spomenka Smiljković – pedijatar pulmolog

Dr Živoin Stolić – pedijatar neonatolog

Dr Marijana Milunović – ORL specijalista

Dr Dragan Gvozdenović – ORL specijalista

Dr Borjanka Marković – dečji fizijatar

Ljiljana Nikolešić – dečji fizijatar

Dr Gordana Sušić – reumatolog

Dr Ljiljana Savić Abramović – gastroenterolog-nutricionista

Dr Slavica Vučetić – oftalmolog

Dr Nataša Ristovski – neonatolog