Logopedi

Razvoj govora i komunikacije počinje rođenjem, a prve 3 godine života jako su bitne za razvoj ovih veština. Što se ranije uoči problem lakše će se korigovati. Prvi pregled logopeda predviđen je u 6. mesecu života ali ga u 2. i 3. godini ne treba propustiti.

Gordana Perišić

  • logoped u DZ u Beogradu
  • veliko iskustvo u prevenciji govornih poremećaja i unapređenju govorno-jezičkih sposobnosti u radu sa decom od najranijeg uzrasta
  • neposredni rad sa decom, saradnja sa roditeljima i stručnjacima drugih profila

Dušan Trbojević

dusan

Logoped u DZ „Savski Venac“

Pregledi koje obavlja: Konsultacija logopeda u okviru sistematskog pregleda kod dece, procena razvoja govorno-jezičkih sposobnosti, procena artikulacionih i grafo-motornih sposobnosti, logopedski tretman govora i jezika

 

Pogledajte usluge logopeda