• Home
  • /
  • Probiotici i kako ih očuvati

Probiotici i kako ih očuvati


Svedoci smo da je danas jako raširena praksa upotrebe probiotika.

Probiotici su razne prijateljske bakterije koje su neophodne našem organizmu za normalno funkcionisanje. Nalaze se svuda, oko nas: na koži, u disajnim putevima i u digestivnom traktu. Njihov broj je fascinantan, ima ih više nego ćelija ljudskog organizma. Održavanje  balansa između organizma i tih mikroorganizama je od suštinskog značaja za zdravlje i direktno određuje kvalitet života.

Šta sve narušava taj balanas ?

Brojne su situacije koje utiču na narušavanje te ravnoteže: 1.svakako da je na prvom mestu upotreba antibiotika (misli se na neracionalnu upotrebu!). 2. Hrana industrijski proizvedena( nažalost u procesu proizvodnje mesa i mesnih prerađevina se podrazumeva upotreba antibiotika). 3. Međutim, ono na šta bih u ovom trenutku posebno skrenula pažnju je neracionalna upotreba sve agresivnijih sredstava za opštu i ličnu higijenu.

Da se ne bismo pogrešno razumeli, nikako se ne zagovara nehigijena, naprotiv!

Ovde se radi o proizvodnji raznim tehnološkim procesima sve agresivnijih sredstava za higijenu.

U najboljoj nameri da se postigne što bolja higijena često se preteruje sa količinom ovih supstanci (ovo je obrnuto proporcionalno devizi što više, to bolje ). Ako bismo samo sabrali šta svako od nas pojedinačno na dnevnom nivou pusti u otpadne vode možda bismo videli koliko su i naše prijateljske probiotske bakterije ugrožene. Tako smo došli u apsurdnu situaciju.

Pa se bojim da u toj neravnopravnoj borbi unapred ne izgube dobri probiotici, a sa njima i MI!

U želji da vas podstakne na razmišljanje i očuvanje PRIRODNE ravnoteže, sa vama glasno promišljala

Dr Mirjana Jovičić

  • Pedijatrija Natura
  • 07.09.2017.