Usluge logopeda

  • Pregled deteta za upis u školu
  • Individualni tretmani
  • Paket od 5 tretmana
  • Paket od 2 tretmana nedeljno
  • Mesećni paket – 12 tretmana
  • konsultacija logopeda u okviru sistematskog pregleda kod dece
  • procena razvoja govorno-jezičkih sposobnosti
  • procena artikulacionih i grafo-motornih sposobnosti
  • logopedski tretman govora i jezika

 

Pogledajte cenovnik usluga